בית הכנסת מונסטיריוטון*

בית הכנסת מונסטיריוטון*

בית הכנסת של יהודי העיר מונסטירי (ביטולה) שהיגרו לסלוניקי אחרי מלחמות הבלקן נבנה ב-1925 במימונה של אידה ארואסטי. לא נהרס ע"י הגרמנים, היחיד יחד עם פלזה, מאחר ושימש מחסן של הצלב האדום.