אתרים יהודים

הישומון תוכנן כדי שהמשתמשים יוכלו ללמוד על המבנים, המוסדות, והתרבות היהודית בסלוניקי – זו שעדיין קיימת וזו הנסתרת

* אנא שימו לב כי מבנים קיימים סומנו בכוכבית (*) בישומון

בתי כנסת

בתי ספר ומוסדות

מבנים היסטוריים ורובעים

שווקים

זכרון