סיורים רגליים

סיור ראשון: מוזיאון, בית הכנסת, כיכר החירות

סיור שני: סביב תלמוד תורה

סיור שלשי: רוגוס לס אינקנטדס, פלטייה אגורס - ככר השוק

סיור רביעי: ברון הירש ו-רזי וורדר

סיור חמישי: בית הקברות הישן

סיור ששי: מזרח סלוניקי