Γενή Τζαμί*

Γενή Τζαμί*

Αρχαιολογικού Μουσείου 30. Οικοδομήθηκε το 1902 για να στεγάσει τις θρησκευτικές ανάγκες των μουσουλμάνων των νέων συνοικιών που είχαν ανεγερθεί πρόσφατα έξω από τα τείχη. Ο συνδυασμός των παραδοσιακών και δυτικών χαρακτηριστικών συνδέεται με την παράδοση ότι επρόκειτο για τέμενος Ντονμέδων, οι οποίοι αφθονούσαν στη συγκεκριμένη περιοχή.