חמם יהודי*

חמם יהודי*

בית מרחץ מהמאה ה-16 בשם "בית המרחץ היהודי" משום מיקומו בלב השכונות היהודיות.