Βίλα Μορπούργο*

Βίλα Μορπούργο*

Γωνία Πλούτωνος και Χαιρωνείας. Οικοδομήθηκε το 1906 με σχέδια του αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλι. Το οικόπεδο ανήκε στη Φανή Ουζιέλ (?-1940), σύζυγο του Μωυσή Μορπουργο (1860 -1939), ο οποίος ήταν γιος της Ραχήλ Αλλατίνι και του Μωυσή Μορπουργο και υπήρξε κορυφαία επιχειρηματική προσωπικότητα της Θεσσαλονίκης.