Τράπεζα Θεσσαλονίκης*

Τράπεζα Θεσσαλονίκης*

Το κτίριο αυτό οικοδομήθηκε το 1905 στον κήπο της οικογενειακής κατοικίας των Αλλατίνη για να στεγάσει τη Banque de Salonique. Η τράπεζα αυτή ιδρύθηκε το 1888 στη Θεσσαλονίκη με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 2.000.000 γαλλικών φράγκων, για να φτάσει το 1911 σε δεκαπλάσιο ύψος. Ιδιοκτήτες ήταν οι Αδελφοί Αλλατίνη και πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες. Το 1909 η Banque de Salonique μετέφερε την έδρα της στην Κωνσταντινούπολη. Το υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη λειτούργησε μέχρι και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά από τον οποίο η τράπεζα συγχωνεύθηκε με την Banque Nationale de Turquie, που ήταν τότε αγγλικών συμφερόντων.