בית הכנסת תלמוד תורה

בית הכנסת תלמוד תורה.

נבנה באמצע המאה ה-15 ומאז נשרף ונבנה מחדש פעמים רבות. כשהוא נשרף שוב בשריפה של 1917, הוחלט להרוס אותו בעקבות שינויים בתכנון העיר.