תלמוד תורה הגדול ובית הספר היסודי היהודי*

תלמוד תורה הגדול ובית הספר היסודי היהודי*

רח' פלמינג 7, לשעבר רח' פלמינג 17. מאז 1979 פועל במקום בית הספר היסודי של הקהילה היהודית. רוב התלמידים הם יהודים. עד 1943 פעלה במקום קרן הצדקה "מתנות לאביונים", שסיפק אלף מנות יומיות ליתומים וילדים עניים (לפי נתונים מ-1936). רישום הזכויות על המקום הונפקו בשנים 1929-1934.