Εβραϊκή Δημοτική Σχολή Ταλμούδ Τορά Αγκαδόλ*

Εβραϊκή Δημοτική Σχολή Ταλμούδ Τορά Αγκαδόλ*

Φλέμινγκ 7, πρώην 17. Από το 1979 το κτίριο στεγάζει το δημοτικό σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Οι περισσότεροι μαθητές είναι εβραίοι. Μέχρι το 1943 το κτίριο ήταν η έδρα του φιλανθρωπικού ιδρύματος Ματανότ Λαεβιονίμ, το οποίο παρείχε 1.000 μερίδες φαγητού καθημερινώς σε ορφανά και άπορα παιδιά (στοιχεία 1936). Οι τίτλοι του ακινήτου εκδόθηκαν στην περίοδο 1929-1934. Η οδός ονομαζόταν Φλέμινγκ.