Εβραϊκοί τόποι

Η συγκεκριμένη εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να περιηγηθούν στα ορατά αλλά και στα "αόρατα" (μιας και δεν υπάρχει καν ίχνος τους αλλά γνωρίζουμε την τοποθεσία τους) πολιτιστικά μνημεία της εβραϊκής Θεσσαλονίκης και με αυτό τον τρόπο να έρθουν σε επαφή με μία από τις πολλές εκφάνσεις της εβραϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη.

* Παρακαλώ, λάβετε υπόψη ότι τα σωζόμενα κτίρια της εβραϊκής Θεσσαλονίκης έχουν σημειωθεί με έναν αστερίσκο (*) σε όλη την εφαρμογή.

Συναγωγές

Σχολές και ιδρύματα

Ιστορικά κτίρια και συνοικίες

Αγορές

Μνήμη