Συναγωγή Sicilia

Συναγωγή Sicilia

Στο σημείο αυτό ανεγέρθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα η πρώτη συναγωγή των προσφύγων από τη Σικελία. Κάηκε το 1917.