בית הכנסת שלום

בית הכנסת שלום.

הוקם במחצית הראשונה של המאה ה-16 והתפרש על האזור הדרום-מערבי של פינת רח' צימיסקי עם רח' אריסטוטלוס דהיום, ולתוך חלק מהרחוב. הוא נשרף בשנת 1917.