מפה 1917-1943

מפה 1917-1943

חלקות האדמה לפי התכנית החדשה הועמדו למכירה פומבית. רוב הבעלים הישנים לא הצליחו לרכוש מחדש את אדמתם. יותר מ-20,000 יהודים נותרו ללא קורת גג וחסרי כל. כדי להעמיד לרשותם בתים, הקהילה היהודית יצרה רובעים בפרברי העיר, בעוד אלה שהשתייכו למעמד הבינוני רכשו בתים מחוץ למרכז העיר, בשוק החופשי.