Χάρτης 1917-1943

Χάρτης 1917-1943

Τα νέα οικόπεδα εκποιήθηκαν σε δημοπρασίες. Οι περισσότεροι παλαιοί ιδιοκτήτες δεν μπόρεσαν να ανακτήσουν τις ιδιοκτησίες τους. Πάνω από 20.000 εβραίοι έμειναν άστεγοι και χωρίς πόρους. Για να τους στεγάσει, η Ισραηλιτική Κοινότητα δημιούργησε συνοικισμούς στα περίχωρα της πόλης, ενώ τα μεσαία στρώματα απέκτησαν κατοικίες εκτός του κέντρου μέσω του μηχανισμού της αγοράς.