בית אבות שאול מודיאנו*

בית אבות שאול מודיאנו*

רח' קימונוס ווגה 41. בניין מודרני, נבנה ב-1981 על שטחו של בית האבות המקורי של הקהילה היהודית בהתאם לשינויים בתכנית בניין העיר. המבנה הישן נבנה בין 1928 ו-1933 וכתובתו היה ברח' ווסיליס אולגס 142-144. הוקם בתרומתו של שאול ד. מודיאנו, יזם סלוניקאי שפעל באיטליה, שם נפטר ב-1924.