שכונת רזי וורדר (Rezi Vardar)

שכונת רזי וורדר (Rezi Vardar)

נמצאת באזור המכונה היום קסירוקריני (Xirokrini). השכונה המרכזית ברזי וורדר השתרע על איזור שבו שוכנות היום אחוזות עירוניות מודרניות וכנסיית אגיוס ניקולאוס. בהוראת השלטונות הגרמנים בקיץ 1943, נהרס על ידי עיריית סלוניקי.