Θρησκευτική ζωή και παράδοση

Θρησκευτική ζωή και παράδοση

Οι εβραίοι πρόσφυγες του 15ου και 16ου αιώνα δημιούργησαν 26 μικρές κοινότητες, με ισάριθμες συναγωγές. Σταδιακά, στα επόμενα χρόνια δημιουργήθηκαν αρκετές κοινότητες χωρίστηκαν, δημιουργήθηκαν νέες συνοικίες και ο αριθμός των συναγωγών έφτασε τις πενήντα.