Εκδοτική δραστηριότητα

Εκδοτική δραστηριότητα

Η Θεσσαλονίκη υπήρξε ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα της εβραϊκής εκδοτικής δραστηριότητας. Το πρώτο τυπογραφείο της ιδρύθηκε γύρω στο 1512 από τον Δον Γιούδα Γκεδαλιά. Έκτοτε και μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα εκδόθηκαν στα τυπογραφεία της Θεσσαλονίκης περισσότερα από 3.500 εβραϊκά έργα.