בית הכנסת פרובינציה

בית הכנסת פרובינציה

נוסד ע"י פליטי פרובנס ונבנה קרוב לפינת הרחובות ארמו וקרולו דיל של היום. נהרס בשנת 1920 בהתאם לתכנית בינוי העיר.