בית הכנסת אוטראנטו

בית הכנסת אוטראנטו

לפי המסורת, בית כנסת זה הוקם בעקבות הגעת פליטי ממלכת נאפולי והתיישבותם בסלוניקי, בשנת 1541. מיקומו היה בפינה הרחובות קרולו דיל וארמו של היום. ב-1920 נהרס לצורך יישום תכנית בניית העיר ועבר לרח' מלניקו, ברובע מרקו בוצרי.