קרנות וארגונים

קרנות וארגונים

הקהילה היהודית של סלוניקי החזיקה ברשימה של קרנות פילנתרופיות ומערכת מעולה של עזרה הדדית וסיוע לזולת. ארגון הבריאות "ביקור חולים" סיפק סיוע רפואי ותרופתי וכן טיפולי אשפוז לעניים בקרב היהודים. קיימת התייחסות עוד משנת 1789 לבית חולים במרכז בית הקברות היהודי. בשנת 1908 הוקם בית החולים המודרני "הירש", בסיוע תרומות פרטיות ועבודתו המסורה של הרופא משה מזרחי. הקהילה תחזקה גם בית אבות בשם "שאול מודיאנו", את בתי היתומים אלטיני ו-אבואב, בית החולים הפסיכיאטרי "נח ליאטו", וארגונים פילנתרופיים נוספים כגון "מתנות לאביונים" ו"תורה ומלאכה", אשר סייעו לסטודנטים עניים שביקשו ללמוד באוניברסיטאות.