Οργανώσεις και ιδρύματα

Οργανώσεις και ιδρύματα

Η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης διατηρούσε μια αλυσίδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και λαμπρό σύστημα αλληλοβοηθείας. Η υγειονομική οργάνωση «Μπικούρ Χολίμ» παρείχε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στους απόρους Εβραίους της πόλης. Ήδη το 1786 αναφέρεται η ύπαρξη ενός νοσοκομείου, το οποίο βρισκόταν στη μέση του εβραϊκού νεκροταφείου. Το 1908 ιδρύθηκε το σύγχρονο νοσοκομείο Χίρς, χάρη σε δωρεές ιδιωτών και τις ακάματες προσπάθειες του γιατρού Μωϋσή Μισραχή. Η Κοινότητα είχε επίσης το γηροκομείο «Σαούλ Μοδιάνο», τα ορφανοτροφεία Αλλατίνι και Αμποάβ, το άσυλο ψυχοπαθών Λιέτο Νόαχ, και φιλανθρωπικές οργανώσεις όπως η Ματανώθ Λαεβιονίμ και η Τορά Ουμλαχά, που υποστήριζε άπορους σπουδαστές.