Νέα Αγορά*

Νέα Αγορά*

Συμπληρωματική λιανική αγορά προς την Αγορά Μοδιάνο, η οποία οικοδομήθηκε σε τμήμα του τόπου της Ταλμούδ Τορά και ανήκει εν μέρει στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης.