Συναγωγή Matalon

Συναγωγή Matalon

Απέναντι από τη συναγωγή Mograbis λειτουργούσε η συναγωγή Matalon, η οποία ήταν μάλλον ιδιωτική. Κάηκε στην πυρκαγιά του 1917.