בית הכנסת ליסבון

בית הכנסת ליסבון.

בית הכנסת של פליטי ליסבון נבנה בתחילת המאה ה-16. ב-1917 ניזוק אם כי לא באופן חמור, ובחודשים לאחר מכן הפך למקלט לאלה שנותרו חסרי בית בעקבות השריפה. לאחר מכן נהרס בהתאם לתכנון החדש של העיר. בית כנסת חדש בעל אותו שם, פעל עד שנת 1943 ברח' ווסיליס אולגס 74.