Συναγωγή Λεζικαρόν*

Συναγωγή Λεζικαρόν*

Οικοδομήθηκε στη δεκαετία του 1970 στο χώρο της μεσοπολεμικής συναγωγής «Πλάζα». Είναι η σύγχρονη «μικρή» συναγωγή, για καθημερινή χρήση.