Σχολή Καζές*

Σχολή Καζές*

Παπαναστασίου και 28ης Οκτωβρίου. Δημοτικό σχολείο της Ισραηλιτικής Κοινότητας για τους μαθητές του παρακείμενου Συνοικισμού 151. Έλαβε το όνομά του προς τιμή του προέδρου της Κοινότητας Ιακώβ Καζές. Το σχολείο εξώστηκε το 1942 για να στεγαστεί το Δημοτικό Βρεφοκομείο Άγιος Στυλιανός, το οποίο παραμένει εκεί έκτοτε.