Συνοικισμός “Καλαμαριά”

Συνοικισμός “Καλαμαριά”

Βρισκόταν στην περιοχή της σημερινής σχολής «Ευκλείδης» και καταλάμβανε περίπου 40 στρέμματα. Δημιουργήθηκε από την Ισραηλιτική Κοινότητα μετά την πυρκαγιά του 1890 για να τακτοποιήσει άστεγες οικογένειες. Διατηρήθηκε μέχρι το Ολοκαύτωμα (1943).