בית הספר יוסף יצחק נסים*

בית הספר יוסף יצחק נסים*

רח' וליסריו 48. בית פרטי שנבנה ב-1906 ובו שכנו בית הכנסת סיציליה הישן ולאחר מכן בית הספר ניסים ובו 344 תלמידים.