Εβραϊκό Μουσείο*

Εβραϊκό Μουσείο*

Το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε το έτος 2000 για να διατηρήσει την παράδοση της εβραϊκής παρουσίας στην πόλη. Στεγάζεται σε κτίσμα του έτους 1904, ένα από τα ελάχιστα διασωζόμενα κτίρια της εποχής, τα οποία εξ αρχής ανεγέρθηκαν αποκλειστικά για εμπορική χρήση. Για πληροφορίες www.jmth.gr