Οδός Ιουστινιανού*

Οδός Ιουστινιανού*

Ο δρόμος αυτός ήταν το ανατολικό όριο του κεντρικού γκέτο της Θεσσαλονίκης. Το γκέτο λειτούργησε για λίγες εβδομάδες, από τις 25 Φεβρουαρίου 1943 μέχρι τη μεταφορά των κατοίκων στο ανατολικό γκέτο, μετά την εκκένωσή του. Από εκεί, οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν στο «στρατόπεδο διερχομένων» του συνοικισμού Μπαρόν Χιρς και τοποθετήθηκαν βιαίως στα τρένα.