השואה

השואה

בעשרים ושלושה חודשים שעברו בין הגעת הצבא הגרמני לסלוניקי ועד יציאת הרכבת הראשונה של יהודי סלוניקי למחנה ההשמדה אשוויץ-בירקנאו, הכובשים הגרמנים שדדו את האוצרות והרכוש של הקהילה וחבריה, וכשהשלימו את