Στοά Χιρς*

Στοά Χιρς*

Εμπορική Στοά που οικοδομήθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1930 και ανοικοδομήθηκε τα τελευταία χρόνια. Είναι ιδιοκτησία της Ισραηλιτικής Κοινότητας και τιμήθηκε στο όνομα του ζεύγους ευεργετών Hirsch.