בית הכנסת "גירוש"

בית הכנסת "גירוש"

לפי משמעות השם, ניתן לשער שבית כנסת בשם זה נבנה עוד לפני הגיעם של פליטי ספרד, ואלה, הוטמעו והתקבלו בו. ככל הנראה נבנה בסוף המאה ה-15. הוא נשרף בשנת 1917.