מפה מהמאה ה-15 עד לשנת 1917

מפה מהמאה ה-15 עד לשנת 1917

סלוניקי נפגעה קשה כתוצאה משריפות ורעידות אדמה, עד לשריפה הגדולה של 1890, אך דמותה של העיר לא השתנתה משמעותית מפני שהמבנים הוקמו מחדש באותם האתרים ובתצורה דומה למה שהיה. לא כך קרה לאחר השריפה הגדולה של 1917, שהרסה את רוב רובו של מרכז העיר. תכנית המתאר הקודמת נגנזה ותוכנית חדשה התקבלה במקומה, עם רחובות רחבים יותר ושטחי קרקע גדולים יותר.