Χάρτης 15ος αιώνας - 1917

Χάρτης 15ος αιώνας - 1917

Η Θεσσαλονίκη υπέστη μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιές αλλά και σεισμούς μέχρι και τη μεγάλη πυρκαγιά του 1890, αλλά η μορφή της πόλης δεν άλλαζε ριζικά διότι τα καμένα κτίρια ξαναχτίζονταν στην ίδια θέση και συνήθως με το ίδιο ύψος. Αυτό δε συνέβη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917, η οποία κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής περιοχής της πόλης. Η παλαιά ρυμοτομία καταργήθηκε και εκπονήθηκε νέο ρυμοτομικό σχέδιο, με φαρδύτερους δρόμους και μεγαλύτερα οικόπεδα.