בית הכנסת "פידיק"

בית הכנסת "פידיק"

זה האתר בו הוקם בית הכנסת "אסתרוג" או "פידיק" (אגוז לוז), לפני 1567. הוא נבנה ע"י הפורשים מקהילת בית הכנסת "אוטראנטו" בעיר. את שמו קיבל מכינוי של המשפחה החשובה ביותר מקבוצת הפורשים (אסתרוג). הוא נשרף בשריפה הגדולה של 1917.