Συναγωγή Fidik

Συναγωγή Fidik

Στο σημείο αυτό ανεγέρθηκε πριν από το 1567 η συναγωγή Estrug ή Fidik (φουντούκι), που ιδρύθηκε από αποχωρήσαντα μέλη της συναγωγής Otranto• έλαβε την ονομασία της από το προσωνύμιο της σημαντικότερης οικογένειας των αποχωρησάντων (Estrug). Κάηκε το 1917.