Συναγωγή Evora

Συναγωγή Evora

Η συναγωγή Evora σχηματίσθηκε από πρόσφυγες, καταγόμενους από την ταυτώνυμη πόλη της Πορτογαλίας. Βρισκόταν στη σημερινή οδό Σιατίστης. Μετά την επιβολή νέου πολεοδομικού σχεδίου μεταφέρθηκε στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου και λειτούργησε μέχρι το 1943, οπότε και καταργήθηκε από τις αρχές κατοχής.