Συναγωγή Etz Hayyim

Συναγωγή Etz Hayyim

Στο νότιο πεζοδρόμιο της οδού Εγνατία, ακριβώς απέναντι από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, λειτουργούσε μέχρι το 1920, οπότε και κατεδαφίστηκε για να εφαρμοστεί το νέο πολεοδομικό σχέδιο, η συναγωγή Etz Hayyim. Η παλαιότερη θέση της ήταν επάνω στο θαλάσσιο τείχος, το οποίο κατεδαφίστηκε το 1870. Σύμφωνα με την παράδοση ήταν παλαιά συναγωγή ελληνοφώνων εβραίων.