בית הספר אסדרה

בית הספר אסדרה

בית הספר אסדרה. מוסד קהילתי. נהרס בשריפה של 1917.