Σχολείο Εσδρά

Σχολείο Εσδρά

Κοινοτικό σχολείο. Κάηκε στην πυρκαγιά του 1917.