כלכלה וכספים

כלכלה וכספים

הקהילה היהודית הייתה מורכבת מפירמידה חברתית שלמה, מאנשי עבודה עניים ועד משפחות יזמים ידועים בעולם, משפחות כמו אלטיני ומודיאנו. מתוך שישים המשפחות העשירות של סלוניקי בתחילת המאה העשרים, ארבעים החשובות ביותר היו יהודיות. כחמש מאות חברות יהודיות קטנות התרכזו סביב גרעין זה, והיוו את החלק הארי של מעמד הביניים בעיר.