Οικονομικός βίος

Οικονομικός βίος

Η εβραϊκή κοινότητα αποτελούσε μια πλήρη κοινωνική πυραμίδα, περιλαμβάνοντας μεγάλο αριθμό φτωχών χειρωνακτών έως και επιχειρηματικές οικογένειες διεθνούς εμβέλειας, όπως οι Αλλατίνι και οι Μοδιάνο. Από τις εξήντα πλουσιότερες οικογένειες της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ού αιώνα, οι σαράντα –και σημαντικότερες-ήταν εβραϊκές. Γύρω από αυτόν τον πυρήνα καταγράφονται περίπου πεντακόσιες μικρότερες εβραϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες διαμορφώνουν την πλειονότητα της μεσαίας τάξης της Θεσσαλονίκης.