Καθημερινός βίος

Καθημερινός βίος

Τηρώντας τις παραδόσεις, ο κύκλος της ζωής περιστρεφόταν γύρω από την οικογένεια και τη συναγωγή. Το Σαμπάτ είναι μία επίσημη μέρα ανάπαυσης, η οποία ίσως έχει επηρεάσει την εβραϊκή ταυτότητα περισσότερο από κάθε άλλη γιορτή. Η έλευσή του χαιρετιζόταν με τον όμορφο ύμνο Λεχά Ντοντί, τον οποίο συνέθεσε ο Σολομών μπεν Μοσέ Αλεβί Αλκαμπέτς, πρόσφυγας και αυτός από την Ισπανία.