מהלך ההיסטוריה

מהלך ההיסטוריה

המסמך הראשון בו מוזכרת קהילה יהודית מאורגנת בסלוניקי הוא "מעשי השליחים". השליח פאולוס ביקר את הקהילה בשנת 50 לספירה. הוא הטיף בבית הכנסת "במשך שלוש שבתות ברצף". ממצאים מקברים קיימים מהעשורים הראשונים לספירה. אזכורים כתובים מהמאות ה-12 וה-13 מתעדים קיום קהילה יהודית ורובע יהודי בעיר. בשלהי המאה ה-15 ובתחילת המאה ה-16, התיישבו כאן פליטים יהודים מחצי האי האיברי, סיציליה, איטליה, צפון אפריקה, וגרמניה ובכך הפכו את סלוניקי לעיר היחידה ביוון שבה רוב האוכלוסייה היו יהודים.