Ιστορική πορεία

Ιστορική πορεία

Το πρώτο κείμενο όπου αναφέρεται οργανωμένη εβραϊκή κοινότητα στην Θεσσαλονίκη είναι οι «Πράξεις» των Αποστόλων. Αυτήν την κοινότητα θα επισκεφθεί ο Απόστολος Παύλος, γύρω στο 50 κ.π. και θα κηρύξει στη συναγωγή της «επί Σάββατα τρία». Ταφικά ευρήματα χρονολογούνται στους πρώτους κ.π. αιώνες. Γραπτές αναφορές του 12ου και 13ου αιώνα πιστοποιούν την ύπαρξη εβραϊκής κοινότητας αλλά και συνοικίας. Στα τέλη του 15ου και τις αρχές του 16ου αιώνα, η εγκατάσταση εβραίων προσφύγων από την Ιβηρική Χερσόνησο, τη Σικελία, την Ιταλία, τη Βόρεια Αφρική, τη Γερμανία και τη Προβηγκία κατέστησαν τη Θεσσαλονίκη τη μοναδική πόλη στην οποία η πλειονότητα του πληθυσμού ήταν εβραϊκή.