בית הכנסת באלו

בית הכנסת באלו

היה ממוקם באותו גוש בנינים של בית הכנסת אבורה, כיום רח' סיאטיסטיס. לאחר השריפה עבר לרח' מיאולי 66, קרוב לבית חולים הירש, שם פעל עד 1943, כאשר נסגר ע"י שלטונות הכיבוש.