Συναγωγή Beit Yosef

Συναγωγή Beit Yosef

Με τη σημερινή ρυμοτομία, η θέση της Beit Yosef ήταν στην οδό Τσιμισκή, λίγο πριν από τη διασταύρωση με την οδό Αριστοτέλους, στην αριστερή πλευρά με μέτωπο ανατολικά. Δεν απαντά σε νεότερες πηγές. Ίσως ήταν γνωστή με άλλο όνομα. Κάηκε το 1917.